Slipp Lyset inn

tre lys ferie piknik

Dette innlegget er også tilgjengelig på: English (Engelsk)

Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.

Salme 1:1–2 B11BM.

Vil du at Jesus Kristus, verdens lys, skal skinne på ditt daglige liv og velsigne deg i alt du gjør? Ønsker du å være den velsignede mannen i Salme 1? I så fall, legg merke til, som salmisten skriver, at det er to trinn for å motta denne velsignelsen.

  1. Salmisten beskriver hva den velsignede mannen ikke gjør, den syndige oppførselen han avstår fra. Han er «den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete».
  2. Han beskriver hva den velsignede mannen gjør, den gudfryktige oppførselen han praktiserer. Han «har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt».

Ikke bare unngår den velsignede mannen ondt selskap og råd. Han oppsøker også godt selskap og råd: Guds. Han avstår ikke bare fra å gjøre ondt; han gjør det gode.

Det er ikke nok til å slutte å synde; du må begynne å leve rettferdig også. Disse to går alltid hånd i hånd fordi, når du tømmer livet ditt for noe, vil noe annet komme inn for å ta plassen til det, alltid.

For eksempel, la oss si at du bruker for mye tid på sosiale medier, så du ønsker å slutte. En dag gjør du det. Hva nå? Du kan ikke bare sitte der og ikke gjøre noe. Hvis du prøver på det, vil du raskt kjede deg og bli rastløs. Til slutt vil du finne på noe annet å gjøre, hva som helst. Kanskje du vil lage deg noe å spise, enda en gang, eller kanskje du vil slå på TVen, for fjerde gang. Uansett har du ikke forbedret livet ditt i det hele tatt; Du gjorde bare noe annet usunt.

Jakob beskriver den samme parallellen i sitt brev når han befaler oss til å motstå djevelen og komme nær Gud (Jakob 4:7-8). Du kan ikke stoppe da du har motstått djevelen. Du må fullføre ved å komme nær Gud. Målet er ikke å løpe vekk fra mørket; det er å løpe til lyset.

Velg Gud

Dermed kan du ikke velge å gjøre ingenting; du må gjøre noe. Derfor er spørsmålet, hva vil det noe være?

La det være Gud, Herren, Jesus Kristus. Tilbring tiden sammen med ham og lær alt du kan av ham. Som salmisten skriver, gled deg over Herrens lov og grunn på den, og gjør det, dag og natt. For å tømme livet ditt for mørket må du slippe inn lyset. Beseire skyggene i livet ditt ved å åpne opp Skriftene, vinduet inn i den hellige evighet som alltid skinner lyse. La ordets klare lys komme inn i ditt hus og se, de mørke syndene forsvinner.

Soli Deo Gloria

Takk for at du leste. Hvis denne artikkelen vært oppbyggende og du ønsker å lese mere fra meg, Tom-Roger Mittag hos Reformert, kan du abonnere ved å skrive inn e-posten din nedenfor:
Hvis du ønsker å støtte denne tjenesten, kan du gjøre det gjennom bønn.
Du kan også dele denne artikkelen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
person som holder hvitt skriverpapir

Ordet av Visdom

Johannes begynner sitt evangelium ved å gripe lesernes oppmerksomhet med et merkverdig og kjent ord som hadde en rik bakgrunn i både jødisk og gresk kultur, et ord som mange fortsatt kjenner til i dag: Logos, som betyr ord på gresk.

galakse digitalt tapet

Ordet i Begynnelsen

Disse dyrebare ordene i prologen til Johannesevangeliet gir oss et innblikk inn i evigheten, inn i det tidløse forholdet mellom Gud og Ordet, den fullkomne foreningen som er, har vært og alltid vil være.

asfalt mørk daggry endeløs

Bare For En Sesong

Gud lar bare de ugudelige triumfere for å åpenbare sin kraft og herlighet gjennom dem senere, og opphøye sitt hellige navn til hele verden.